Zmiany nazw ulic w Radomsku (uchwała rady miasta z 1990 roku)

Na początku lat 90. demokratycznie wybrana Rada Miejska w Radomsku uchwaliła zmiany w nazwach aż 45 najważniejszych ulic w mieście. Skutki tych zmian są aktualne do dziś, bo posługujemy się, z małymi wyjątkami, nazwami wówczas wprowadzonymi. Uchwała nosi numer X/57/90 i jest opatrzona datą 28 grudnia 1990 roku, ale formalnie nowe nazewnictwo ulic zaczęło obowiązywać już w 1991 roku, po 14 dniach od opublikowania treści aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Piotrkowskiego. W uchwale Rada Miejska zaproponowała także, aby w „najbliższej przyszłości uwzględnić przy nadawaniu nazw nowym ulicom nazwy: 4 czerwca oraz Warszyca”. Wkrótce potem ulicą Warszyca nazwano odcinek pomiędzy Reymonta a wiaduktem. Uchwałę, a właściwie jej załącznik z tabelą Rada Miejska nakazała rozplakatować na terenie miasta.

Minęło już 30 lat od tego wydarzenia, ale nadal spotykam się z tym, że starsi ludzie mówią 15 Grudnia zamiast 11 Listopada i Kupczyńskiego zamiast Rolna… Ma to swój urok. Poniżej znajduje się zdjęcie tabeli z załącznika uchwały Rady Miejskiej. Bardziej szczegółowe opracowanie zmian w nazewnictwie ulic w Radomsku znajduje się w moim artykule – Dawne nazwy ulic w Radomsku.

 

1293 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj