Stanisław Jasiński

Stanisław Jan Jasiński urodził się 17 października 1953 w Radomsku. W 1980 roku ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na kierunku ekonomia. Po ukończeniu studiów pracował w bankowości spółdzielczej. Od 1985 roku pełnił funkcję naczelnika gminy a następnie wójta gminy Kodrąb. W 2006 roku został wybrany na kolejną kadencję. Nie kandydował w 2010.

Stanisław Jasiński (z kwiatami w ręku) podczas odsłonięcia pomnika Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc w Rzejowicach w 2010 roku

W 1989 roku wystartował w wyborach do sejmu RP z listy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W pierwszej turze wyborów uzyskał 11 530 głosów, co stanowiło 12,80% wszystkich oddanych głosów. W drugiej turze uzyskał 20 236 głosów (50,50%), wygrywając ze Stanisławem Banaszkiem i tym samym dostał się do sejmu. Należał do klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ponadto zasiadał w Komisji Konstytucyjnej, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz w dwóch komisjach nadzwyczajnych. Kadencję kończył w KP Polskie Stronnictwo Ludowe (Mikołajczykowskie). W trakcie kadencji nie złożył żadnych zapytań ani interpelacji poselskich.

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jako kandydat musiał złożyć tzw. oświadczenie lustracyjne. W następnych latach okazało się, że Jasiński złożył fałszywe oświadczenie, zatajając współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. W 2011 roku sąd okręgowy w Łodzi wydał prawomocny wyrok, uznając go za kłamcę lustracyjnego. Odbiło się to szerokim echem w naszym powiecie.

889 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj