Ks. Stanisław Dabiński

Stanisław Dabiński był księdzem katolickim. Niewiele póki co o nim wiem, dlatego w tym wpisie przytaczam rozproszone wątki, do których dotarłem lub które dotarły do mnie. Stanisław Dabiński był synem Antoniego. Antoni zmarł 31 stycznia 1844 roku w Rzejowicach, został pochowany tamże, nagrobka niestety już brak. Rodzina Dabińskich pochodziła z …

Kruszyna: tablice poświęcone powstańcom styczniowym oraz ofiarom z 4 września 1939 roku

W Kruszynie przy ulicy Kmicica, pomiędzy budynkiem urzędu gminy a szkołą podstawową znajduje się niewielki plac, który przeznaczono na miejsce pamięci. Są tam dwie tablice, jedna związana z powstańcami styczniowymi, a druga z ofiarami drugiej wojny światowej. Pomiędzy tablicami znajduje się pomnik w postaci dwóch orłów.

Ks. Wincenty Nowicki

Urodził się 10 maja 1810 roku w Brześciu Kujawskim. W wieku 17 lat, w sierpniu 1827 roku wstąpił do zakonu pijarów, a w 1833 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1835 roku rozpoczął posługę w kościele w Strzałkowie, oczekiwał w tym czasie na zgodę Stolicy Apostolskiej, by przejść do grona księży …