Kościół w Krępie

W Krępie znajduje się piękny kościół parafialny pw. Świętej Urszuli. Parafia jest dość stara, istniała już w 1405 roku. W Liber beneficiorum (księdze uposażeń archidiecezji gnieźnieńskiej) Jana Łaskiego kościół ten jest wspomniany pod wezwaniem Jedenastu Tysięcy Dziewic. Obecny kościół zbudował w 1760 roku Maciej Stankiewicz, ówczesny właściciel Krępy. Konsekrował go 23 …