Tablica upamiętniająca 90-lecie radomszczańskiego harcerstwa

Na ścianie budynku ratusza od strony placu 3-go Maja znajduje się tablica upamiętniająca 90. rocznicę powstania harcerstwa w Radomsku. Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek Radomszczańskie harcerstwo powstało w 1915 roku. O tych okolicznościach pisałem w tym wpisie. W 2005 […]

Skaucik – czasopismo harcerskie z „moich” czasów

W czasach gdy aktywnie działałem w komendzie Hufca ZHP Radomsko, byłem odpowiedzialny m.in. za przygotowanie czasopisma „Skaucik”. Ukazywało się ono dość nieregularnie, wtedy najczęściej raz na miesiąc. Gazetka ta była wykonywana przeze mnie i inne osoby, z którymi wówczas współpracowałem. […]

Druh Jędrzej Moderski

Urodził się 18 marca 1930 roku. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa. Nosił wówczas pseudonim „Łoś”. W 1945 roku został współtwórcą i drużynowym 15. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej im. „Poległych Harcerzy”. Kłomnicka drużyna znajdowała się wówczas […]

Harcmistrz Zdzisław Gebauer

Urodził się 13 styczna 1947 roku we wsi Zawada. Był nauczycielem wielu pokoleń uczniów oraz wychowawcą harcerzy. Chodził do szkoły podstawowej nr 2, a potem, w latach 1960-1965 do II LO. W latach 1967-1969  odbywał naukę w Studium Nauczycielskim w […]