Góry Makowe koło Radomska

Czy w bezpośrednim sąsiedztwie Radomska są góry? Przeważnie każdy zapytany odpowie, nie bardzo…, albo, że nie ma… Tylko niewiele zorientowanych, przeważnie aktywnych biegowo lub rowerowo osób odpowie, że tak, – są przecież Góry Makowe. Jak podają opracowania geograficzne, północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej …

Stary kamieniołom w Hucisku gm. Gomunice

Niewielka miejscowość Hucisko leży na wschód od Gomunic przy drodze do Gorzędowa. Na północ od Huciska znajduje się niewysokie wzgórze, obecnie mocno zarośnięte krzewami i lasem. Prowadzi przez nie polna droga, wychodząca z centrum w miejscu, gdzie ulica ma charakterystyczny kształt V. Jeśli pojechać tą drogą niebawem okaże się, że …

Składnica lnu w Kolonii Borowiecko zwana Stogownią

W miejscowości Kolonia Borowiecko od głównej drogi krajowej nr 91 odchodzi w bok ulica Lniana, prowadząca do osiedla nowych, ładnych domków jednorodzinnych – mapka 1. Dlaczego Lniana? Ktoś powie cóż, nazwa jak nazwa…  Otóż nie, nazwa tejże ulicy ma swoje uzasadnienie historyczne. W tym miejscu znajdowała się niegdyś składnica lnu, …

Staw i ośrodek wypoczynkowy „Balaton” w Gomunicach (Wojciechowie)

Mieszkańcy Radomska i okolic doskonale pamiętają Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Fryszerka”, obecnie odzyskany przez spadkobierców dawnych właścicieli i sprzedany, którego wspomnienia dawnej świetności przechowuje w swej pamięci niejeden z nas. Tymczasem niewiele osób wie, a jeszcze mniej pamięta, że zaledwie niecałe pięć km w linii prostej od Fryszerki istniał w tym …

Dwór szlachecki rodziny Krzętowskich w Kletni

W Kletni na końcu obecnej ulicy Północnej, będącej boczną odnogą ulicy Wschodniej, znajduje się ostatni w okolicy dwór szlachecki – ziemiański, a dokładnie jego chylące się ku upadkowi zachodnie skrzydło. Dwory Zarembów w Pytowicach i Kamockich w Kocierzowach zostały dużo wcześniej rozebrane. Jadąc ulicą Wschodnią dwór jest bardzo trudny do …

Niemieckie przygotowania do obrony Radomska w 1944 roku

Zbliża się kolejna rocznica zdobycia miasta Radomska przez radziecką (sowiecką) Armię Czerwoną w dniach 16-17 stycznia 1945 roku. Na temat tych wydarzeń napisano wiele artykułów i sporo wspomnień. W okresie PRL-u (ale też później) wejście wojsk radzieckich określano często jako „wyzwolenie”. Wciąż istnieją różnice w interpretacji tych wydarzeń, każdy czytelnik …

Była taka Wigilia… Wigilia miejska w hali Metalurgii w 2007 roku

Boże Narodzenie 2007 roku było w Radomsku obchodzone w przestrzeni publicznej w sposób nowatorski i poniekąd szczególny. Urząd Prezydenta Miasta w swej pierwszej kadencji od 2006 roku piastowała wówczas Anna Milczanowska. Po raz pierwszy postanowiono zorganizować Wigilię Miejska, zwaną również Wigilią Radomszczan. W zamyśle miało to być spotkanie opłatkowe mieszkańców …

Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna im. Rewolucji 1905 roku w Radomsku

W radomszczańskim piśmiennictwie historycznym jak dotychczas niedostatecznie opisane są dzieje gospodarcze miasta. Brakuje informacji o firmach i ich działalności, pojawiają się nieporozumienia. Stosunkowo lepiej jest pod tym względem z okresem międzywojennym dzięki pracy Grzegorza Mieczyńskiego „Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog” wydanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku w …

Wielka żwirownia pomiędzy Tomaszowem a Stobieckiem Szlacheckim

Północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej młodszej (zlodowacenie Warty), obniżającej się łagodnym skłonem w kierunku doliny Radomki na wschodzie i Warty na południu. Charakterystycznymi formami rzeźby tej jednostki geomorfologicznej są wzgórza i pagórki moren czołowych o wysokości do 255 m n.p.m., ciągnące się od …

Składnica drewna w Bloku Dobryszyce

W miejscowości Blok Dobryszyce, przy ulicy Dobryszyckiej, znajduje się zarośnięty obecnie, od dawna opuszczony plac fot. 1, 2 i 3 z listopada 2020 roku. Jest to teren należący do Nadleśnictwa Radomsko, które od 2015 roku usiłuje znaleźć dzierżawcę tego obiektu. Jak można się dowiedzieć z ogłoszenia i baneru na ścianie …

Bardzo stara żwirownia a następnie strzelnica w Bloku Dobryszyce

Jak podają opracowania geograficzne, północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej młodszej (zlodowacenie Warty), obniżającej się łagodnym skłonem w kierunku doliny Radomki na wschodzie i Warty na południu.  Charakterystycznymi  formami  rzeźby  tej  jednostki  geomorfologicznej  są  wzgórza  i  pagórki moren czołowych o wysokości do 255 m …

Opuszczony budynek i teren pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a Dobryszycką

Na peryferyjnych obrzeżach Radomska, pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a ulicą Dobryszycką, na  zarośniętej działce w kształcie trójkąta znajduje się  opuszczony budynek. Teren jest ogrodzony starą siatką z bramą wjazdową w miejscu połączenia ulic. Budynek jest murowany, dach pokryty eternitem. Stolarka drzwiowa i okienna wiele lat temu została wyrwana i skradziona …

Destylarnia a potem kamienica z ul. Sienkiewicza w Radomsku

W moich zbiorach od dosyć dawna znajduje się skan fotografii, której oryginał znajduje się w archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku – fot. 1. Niestety, fotografia nie jest opisana. Na pierwszym planie zdjęcia widać tor kolejowy, za nim domy i wysoki obiekt z kominem. Linia kolejowa jest jeszcze niezelektryfikowana, czyli datę …

Opuszczone ogródki działkowe pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a ulicą Dobryszycką

Na peryferyjnych obrzeżach Radomska, pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a ulicą Dobryszycką, znajduje się teren  opuszczonych od wielu, wielu lat ogródków działkowych. Mapa z lokalizacją ogródków. Źródło: Google Maps, obszar ogródków zaznaczył Jacek Kamieniak Pamiętam te ogródki sprzed lat, jako zadbane i wypielęgnowane: domki, szklarenki, płotki, furteczki – sielankowe, ładne miejsce …

Cegielnia miejska z ul. 15-tego Grudnia, obecnej 11-tego Listopada (koło Famegu)

W archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku znajduje się fotografia, opisana „Cegielnia miejska w Radomsku lata 80-te XX w.” . Pamiętam tę cegielnię z dzieciństwa, widywałem ją wielokrotnie chodząc do przychodni dla dzieci na ówczesnej ulicy 15-tego Grudnia, gdzie przyjmowała pediatra dr Maria Kałuzińska-Połońska. Było to w latach 70-tych, połowa 80-tych …