Wielka żwirownia pomiędzy Tomaszowem a Stobieckiem Szlacheckim

Autorem artykułu oraz zdjęć jest Jacek Kamieniak. Północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej młodszej (zlodowacenie Warty), obniżającej się łagodnym skłonem w kierunku doliny Radomki na wschodzie i Warty na południu. Charakterystycznymi formami rzeźby tej […]