Kościół w Krępie

W Krępie znajduje się piękny kościół parafialny pw. Świętej Urszuli. Parafia jest dość stara, istniała już w 1405 roku. W Liber beneficiorum (księdze uposażeń archidiecezji gnieźnieńskiej) Jana Łaskiego kościół ten jest wspomniany pod wezwaniem Jedenastu Tysięcy Dziewic. Obecny kościół zbudował w 1760 roku Maciej Stankiewicz, ówczesny właściciel Krępy. Konsekrował go 23 kwietnia 1769 roku biskup Ignacy Kozierowski. Budynek powstał na miejscu poprzedniego, który był wspomniany już w 1683 roku.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Ten drewniany kościół jest orientowany (ołtarz znajduje się we wschodniej części). Ma konstrukcję zrębową i jedną nawę z prezbiterium, które jest od niej węższe i ma podstawę wielokąta. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia oraz schowek, a do nawy od strony zachodniej przylega kruchta. Dach kościoła jest dwuspadowy, nad prezbiterium z okapem. Na dachu znajduje się wieżyczka z metalowym hełmem. Ołtarze pochodzą najprawdopodobniej z XIX wieku. Główny ołtarz przedstawia Chrystusa Boleściwego (XVIII w.), a w bocznym ołtarzu znajduje się oraz na desce przedstawiający Świętą Urszulę (z wieku XVI). Krucyfiks pochodzi z wieku XVIII, z tęczy. Kościół doczekał się remontu w 1910 roku. Wtedy też wznowiono jego działanie jako kościół parafialny. Jest to zasługą ówczesnego proboszcza ks. Romana Pawłowskiego (lata 1910–1912). Kolejny remont został przeprowadzony w latach 1968–1973 za czasów proboszcza ks. Stanisława Wróblewskiego. Wówczas renowacji poddano organy, połowa kościoła została pokryta nowymi gontami, założono także nowe drzwi wejściowe.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica z trzema wieżyczkami oraz drewniana kaplica. Warto zwrócić także na krzyż upamiętniający misje święte z 1988 roku oraz figurę na cokole. W marcu 2019 roku wybuchł pożar na przykościelnej plebanii. Częściowo spalił się wówczas zabytkowy stuletni budynek mieszkalny. Nie nadaje się on do remontu i zapewne będzie rozebrany.

Kościół w Krępie znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków, pod numerem 732 z 27 grudnia 1967 roku. W rejestrze tym znajdują się także dwa inne obiekty z Krępy: dzwonnica z kaplicą z drugiej połowy XVIII wieku oraz cmentarz z drugiej połowy XIX wieku, nie posiadają one jednak numerów ewidencyjnych w tym wykazie.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek


1358 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj