Jan Załęcki (żołnierz)

Urodził się 14 stycznia 1915 roku w Babczowie, w gminie Kobiele Wielkie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Radomsku. W 1939 r. ukończył szkołę podoficerską, a maturę uzyskał w wojsku w czerwcu 1939 r. W wojnie obronnej brał udział na granicy Prus Wschodnich (Przasnysz, Chorzele), a następnie w obronie stolicy. Po kapitulacji wrócił do domu rodzinnego w Sanikach i należał do organizacji SZP. W czasie okupacji brał udział w różnych akcjach polskiego podziemia m.in. na Bank Emisyjny w Częstochowie, w akcji „Burza” (pod pseudonimem „Okoński”). W 1954 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną, został zwolniony na mocy amnestii w 1955 r. Wrócił w rodzinne strony, gdzie zorganizował Kółko Rolnicze i został wybrany prezesem, a po powstaniu SKR pracował jako kierownik. W 1977 r. przeszedł na emeryturę. Napisał książkę pt.”Wydarzenia upamiętniające przeżycia i walkę o niepodległość Polski w latach 1936-1989″ (wydana nakładem Drukarni Kamińskich w 1996 roku).

1325 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj