Kapliczka z 1996 r. na południe od Teodorowa Wielkiego

Idąc od południa, tuż przed pierwszymi domami w miejscowości Teodorów Wielki, a właściwie Stefania, bo tak nazywa się ta część wsi, znajduje się okazała kapliczka z 1996 roku. Natrafiłem na nią przemierzając czerwony Szlak Partyzancki.

Listopad 2021 r., fot. Paweł Dudek

Jak zaznaczyłem w tytule, kapliczka pochodzi z 1996 roku. Wiem to z tablicy, która jest w murowana w ścianę tego obiektu. Od powstania kapliczka była już remontowana, o czym świadczy jej elewacja, a także położona wokół kostka brukowa. Te elementy na pewno nie mają 25 lat, zostały zrobione całkiem niedawno. Kapliczka ma formę murowanego postumentu schodkowego, zwieńczonego u góry murowanym krzyżem z metalowym wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Na wspomnianej tablicy znajduje się następująca informacja:

NA INTENCJE
ODWIEDZIN OBRAZU
MATKI BOSKIEJ
1996 R.

FUNDATOR
J. RYBAK.

Listopad 2021 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2021 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2021 r., fot. Paweł Dudek

569 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj