Prawdopodobne miejsce cmentarza cholerycznego w Smotryszowie

W książce ks. Antoniego Kaczmarka pt. „Cmentarze parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie” (Dmenin 2011) znajduje się wzmianka o prawdopodobnym istnieniu cmentarza cholerycznego w miejscowości Smotryszów.  Jadąc od strony Dmenina, na zakręcie, przy dość ostrym podjeździe w kierunku wsi, po lewej stronie znajduje się kapliczka. Umiejscowiono ją na wzniesieniu terenu, w dodatku ma ona formę kamiennego obelisku. Żeby się tam wdrapać nie potrzeba specjalnych umiejętności, ale uważać na stabilność podłoża już warto.

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Z perspektywy szosy obiekt ten góruje nad przemieszczającymi się tamtędy ludźmi. Obelisk zwieńczony jest metalowym krzyżem z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. To być może ostatnia pamiątka po dawnym cmentarzu. We wspomnianej książce napisano, że mieszkaniec tej okolicy, pan Jerzy Gniatkowski zapamiętał, iż po drugiej wojnie światowej wybierano stamtąd piasek do budowy domów. Wówczas ludzie natrafiali na fragmenty ludzkich kości. Inni starsi mieszkańcy Smotryszowa mieli w swoim dzieciństwie omijać to miejsce w porze nocnej, gdyż podobno tam wtedy straszyło.

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

1011 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj