Lucjan Kwaśniewski. Burmistrz Radomska

Urodził się 20 października 1894 roku w miejscowości Chełmo. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i wielkim zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. Ponadto w wojnie z 1920 roku wziął udział jako ochotnik i otrzymał za to odznaczenie.

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 1931 roku, Lucjan Kwaśniewski odznaczony został „Krzyżem Niepodległości”.

W latach 1935-1939 sprawował funkcję burmistrza Radomska. Na pierwszą kadencję wybrano go dopiero podczas trzeciego posiedzenia Rady Miejskiej. Jego zastępcą został Michał Świderski. Podczas sprawowania tej funkcji Kwaśniewski musiał skupić się przede wszystkim na oddłużeniu miasta, które nastąpiło podczas rządów komisarycznych. Ważną sprawą była również likwidacja bezrobocia, niestety efektów tych działań było niewiele pod koniec kadencji.

W lipcu 1939 roku Kwaśniewski ponownie został wybrany burmistrzem, i ponownie reprezentował Powszechny Blok Wyborczy. II wojna światowa przeszkodziła jednak w realizowaniu założonych celów.

Po wybuchu II wojny światowej sprawował w dalszym ciągu swój urząd, bo aż do marca 1940 podpisywał decyzje i zarządzenia na ogłoszeniach wydawanych przez władze okupacyjne.

Zmarł 13 lutego 1975 roku w Częstochowie.

1473 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj