Mały krzyż przy wjeździe na teren pałacu w Kruszynie

Tuż przy wjeździe głównym na teren pałacu w Kruszynie, po lewej stronie znajduje się krzyż na murowanym postumencie.

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Jest to wiekowa pamiątka, ponieważ na postumencie znajduje się informacja o roku 1860. Powyżej jest metalowy krzyż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Krzyż jest wygięty do tyłu i właśnie tam widać, że był on ułamany, ale dzięki blaszce został znów połączony w całość. Miejscowi dbają o ten obiekt, bo pod postumentem znajdują się kwiaty. Ciekawe jest to, że taka pamiątka znajduje się przy wjeździe na teren pałacu. Może związana z tym jest jakaś ciekawa historia?

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

503 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj