Salomon Rabinowicz

Urodził się w 1803 roku. Był żydowskim rabinem, założycielem i pierwszym cadykiem chasydzkiej dynastii Radomsk. Warto w tym miejscu też wyjaśnić czym jest wspomniany chasydyzm. Można go określić jako mistyczną odmianą judaizmu, która stoi w opozycji wobec odmiany ortodoksyjnej.

Salomon Rabinowicz wychował się w rodzinie chasydzkiej. Studiował w jesziwie (rodzaj wyższej szkoły talmudycznej) w Piotrkowie Trybunalskim. Od wczesnej młodości był zwolennikiem Meira z Opatowa i u niego również się dokształcał. W marcu 1834 roku przybył z Włoszczowy do Radomska, gdzie objął urząd rabina. W 1843 roku założył dynastię chasydzką. Był autorem wydanego pośmiertnie dzieła pt. „Tiferet Szlomo” (z języka hebrajskiego „Piękno Salomona”; 1867-1869). Zajmował się również komponowaniem muzyki chasydzkiej. Był jednym z najpopularniejszych cadyków w centralnej Polsce. Słynął ze swojej mądrości, wielu wierzyło w to, że potrafił czynić cuda, przepowiadać przyszłość oraz uzdrawiać chorych.

Był żonaty z Gitel, którą dożyła 92 lat. Miał trzech synów i trzy córki, z których jedna zmarła w dzieciństwie.

Zmarł 16 marca 1866 roku w Radomsku. Wraz z rodziną jest pochowany w ohelu na miejscowym cmentarzu żydowskim. W kolejne rocznice śmierci Salomona Rabinowicza, żydzi z całego świata zjeżdżają do Radomska, aby odwiedzić jego grób, wznosić modły i przekazywać prośby w ważnych życiowych kwestiach.

Jego następcą został najmłodszy syn Abraham Isachar Dow Rabinowicz.

1228 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj