Dwór z parkiem, a potem PGR w Pytowicach

W Pytowicach (gmina Kamieńsk) znajdował się niegdyś zespół dworski. Dziś to tylko wspomnienie, pozostało niewiele śladów po dawnej świetności tego miejsca.

Widok z asfaltówki w kierunku Kamieńska. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Dwór z parkiem znajdował się w zachodniej części wsi, tuż przy drodze prowadzącej do Kamieńska. Poznać to miejsce można po tym, że otoczone jest dość wysokim kamiennym murem, potem uzupełnianym bez ładu cegłami i betonem. Pytowice należały do Zarembów, którzy przybyli tam na początku XIX wieku z Kalinowej. Wtedy to Zabemba wziął za żonę niejaką Bukowiecką, która jako posag wniosła do małżeństwa majątek pytowicki. Obejmował on 1882 hektary, wśród których było wiele lasów. Dwór zbudowany był z drewna, dziś już nie istnieje. Po drugiej wojnie światowej majątek został odebrany rodzinie Zarembów, która musiała wyprowadzić się aż pod Warszawę. W Pytowicach utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Na przełomie lat 80. i 90. tereny te sprywatyzowano. Na cmentarzu w Kamieńsku znajduje się grobowiec rodzinny Zarembów.

Mur wśród zarośli. Widok w kierunku wsi. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka po drugiej stronie drogi. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka na rogu terenu dawnego majątku. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Zarośnięty mur, widok w stronę wsi. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Przez furtkę niewiele widać. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Pozostałość po dawnym PGR-rze. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Budynki dawnego PGR-u. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Pytowicki park dworski znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków pod numerem 348 z 14 lutego 1985 roku. Zdjęcia robiłem tylko z zewnątrz, ale mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja, abym pochodził sobie pomiędzy ostatnimi pozostałościami parku…


2443 razy oglądano od początku 7 razy oglądano dzisiaj