Kapliczka przy placu Dominikańskim w Gidlach

To jedna z ciekawszych kapliczek znajdujących się w okolicy. Wyróżnia się tym, że każde z ośmiu okienek poświęcone jest innemu świętemu i każde z tych okienek fundowali mieszkańcy innej wsi.

Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Jest to kapliczka zbudowana na podstawie prostokąta na dwóch poziomach z okienkami z każdej z czterech stron, co w sumie daje osiem okienek. Nad pierwszym poziomem znajduje się spadzisty daszek z każdej ze stron, a drugi poziom kończy się ozdobnym gzymsem, a potem także daszkiem z metalowym krzyżem u szczytu. Okienka są półokrągłe w górnej ich części, nieotwierane. W każdym z nich jest jakiś inny święty oraz nazwa wsi będącej fundatorem danego okienka – zapewne obrazu się w nim znajdującego. W kapliczce w dobrym stanie jest chyba tylko daszek na pierwszym poziomie. Jej elewacja, a przede wszystkim obrazy niszczeją. Jeśli dalej tak pójdzie, to nie będzie się dało nic odczytać, a nawet zobaczyć w okienkach.

Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

W okienku górnym od strony klasztoru OO. Dominikanów znajduje się wizerunek św. Piotra z informacją, że fundatorami są Ciężkowice i Zabrodzie. W okienku poniżej jest św. Jacek z informacją, że fundatorem jest wieś Górka.

U góry – św. Piotr, na dole św. Jacek. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Św. Piotr. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Św. Jacek. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

W górnym okienku od strony chodnika prowadzącego przez skwerek znajduje się św. Wincenty, a fundatorami tego obrazu są wsie Borowa oraz Zagórze. W dolnym okienku nie widzę napisu określającego kim jest postać na obrazie. Moim zdaniem jest to św. Dominik, gdyż dolna część jego habitu jest biała, a górna czarna, nie ma też włosów na środku głowy. To dość charakterystyczne elementy wyglądu tego świętego. Poza tym przecież jest obok klasztor OO. Dominikanów. Podpis na dole wskazuje, że fundatorem tego obrazu jest wieś Wojnowice.

U góry – św. Wincenty, na dole prawdopodobnie św. Dominik. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Św. Wincenty. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Prawdopodobnie św. Dominik. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

W okienku górnym od strony wybrukowanego placu Dominikańskiego znajduje się wizerunek Cudownej Matki Boskiej Gidelskiej, a fundatorem są wsie Gidle oraz Stęszów. Poniżej, w dolnym okienku jest św. Magdalena. Napis mówiący o fundatorach jest częściowo zasypany i nazwa pierwszej wsi nie jest widoczna, zaczyna się być może na literę „C” lub „G” i nie jest to zbyt długi wyraz. Ktoś ma jakieś sugestie? Może chodzi o Ojrzeń? Drugą wsią jest Niesulów. Obraz ze św. Magdaleną jest według mnie w najgorszym stanie, ale pomimo tego znalazłem tam cenną informację – w dolnym prawym rogu jest zapewne nazwisko autora obrazu, a może i wszystkich ośmiu obrazów. Napis jest nieco zasypany, ale ja odczytałbym tam „E. Piotrowski”. Ktoś kojarzy takiego człowieka? Może to jakiś lokalny artysta?

U góry Cudowna Matka Boska Gidelska, u dołu św. Magdalena. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Cudowna Matka Boska Gidelska. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Św. Magdalena. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Zbliżenie na obraz ze św. Magdaleną. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Pozostała jeszcze ostatnia, czwarta strona kapliczki, zwrócona w kierunku skwerku lub dalej w kierunku ulicy plac Dominikański prowadzącej od skrzyżowania do klasztoru OO. Franciszkanów. W górnym okienku znajduje się obraz Najświętszego Serca Jezusa, fundatorem jest wieś Ruda. W dolnym okienku jest św. Florian. Niestety i tu nie da się oczytać nazwy wsi będącej fundatorem, między obrazem a szybą jest tak dużo zanieczyszczeń, że nie podam nawet najdrobniejszej wskazówki.

U góry – obraz Najświętsze Serce Jezusa. Na dole – św. Florian. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Obraz – Najświętsze Serce Jezusa. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Św. Florian. Marzec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Aktualizacja z grudnia 2023 roku

Podczas grudniowej wizyty w Gidlach zauważyłem, że kapliczka zmieniła swój wygląd. Ściany tego obiektu zostały wyrównane, a także pobielone. Pozytywną różnicę widać z daleka. Kapliczka wygląda więc schludniej, ale szkoda, że w ogóle nie wyczyszczono i nie odrestaurowano obrazów znajdujących się we wnękach. Nadal jest tam brud, który się nagromadził latami przez szpary w okienkach. Na ogrodzeniu kapliczki znajduje się informacja, że zadanie było współfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Znalazłem informację, że wartość inwestycji wyniosła 25 000 zł. Wielkość tej kwoty może sugerować, że starczyło tylko na te prace, które zostały wykonane. Jak to się mówi – „lepszy rydz niż nic”. Może w przyszłości uda się rozszerzyć te prace.

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Aktualizacja ze stycznia 2024 roku

Zgłosił się do mnie pan Lech Piotrkowski, który napisał, że autorem obrazów był jego nieżyjący już ojciec, Józef Piotrowski, mieszkający przy ulicy Reja w Radomsku. Dziękuję za tę cenną informację.


700 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj