O. Emanuel Muzyka (Franciszkanin)

O Ojcu Emanuelu Muzyce nie mam zbyt wielu informacji, dlatego jeśli ktoś takowe posiada – proszę o kontakt.

Urodził się 10 czerwca 1910 roku. Posiadał wykształcenie wyższe magisterskie. W latach 1945-1949 był proboszczem parafii pw. Św. Józefa w Morągu na Mazurach. Warto zwrócić uwagę, że był to pierwszy polski proboszcz w tej parafii, gdyż wcześniej tereny te znajdowały się poza Polską. O. Emanuel Muzyka jest inicjatorem powojennych prac remontowych w kościele w Morągu. Z ważniejszych przedsięwzięć warto wymienić usunięcie empor zasłaniających światło w nawach bocznych i założenie podtynkowej instalacji elektrycznej w 1946 roku. Dwa lata później dzięki jego staraniom odkryte zostały w całości freski w kościele i przeprowadzono ich konserwację.

W latach 1951-1953 był proboszczem i przełożonym domu zakonnego przy kościele pw. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. W okresie od 1 lipca 1953 roku do 30 czerwca 1956 roku był dziekanem i proboszczem w kościele pw. Św. Marcina w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach 1957-1962 był proboszczem parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła i dziekanem miejscowej kolegiaty w Głogówku na Dolnym Śląsku.

Nie mam informacji kiedy rozpoczął służbę w klasztorze w Radomsku. Zmarł 11 listopada 1971 roku, chociaż dotarłem też do źródeł mówiących o 30 grudnia 1971 roku.

779 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj