Radomsko. Obelisk upamiętniający 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W centrum Radomska, naprzeciwko parku znajduje się obelisk upamiętniający 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak łatwo obliczyć, został on tam postawiony w 1991 roku. Obelisk ma formę dużego głazu, na szczycie którego umieszczono figurę orła. Na głazie przymocowane są litery tworzące napis: „3 MAJA”. Nieco niżej jest tabliczka z dwiema datami rocznymi: 1791 i 1991. Co roku, w dniu 3 maja władza miasta, powiatu oraz innych instytucji składają tam kwiaty. Zwykle uroczystości w tym miejscu są wzbogacone także przemówieniami, występami artystycznymi itp.

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

875 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj