Ratusz w Przedborzu

Przy ulicy Mostowej 29 w Przedborzu znajduje się ratusz, siedziba władz miasta i gminy. Jest tam też urząd stanu cywilnego, biblioteka, sala posiedzeń rady miejskiej.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Późnoklasycystyczny ratusz został wzniesiony w latach 1838-1840. To murowany, dwukondygnacyjny budynek z kamienia. Na frontowej ścianie znajduje się trzyosiowy ryzalit z pilastrami z trójkątnym szczytem. Piwnice mają kolebkowe sklepienia. Budynek znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków pod nr 769 z 30 maja 1972 r. Projektantami budynku byli dwaj architekci: Jakub Molke oraz August Kurella, a budowniczym był Mojżesz Binenthal.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Do budynku ratusza przylega inny budynek, nieco skromniejszy. Jest to siedziba przedborskiego banku spółdzielczego. Na budynku ratusza znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Jedna nawiązuje do tzw. „Wrzenia Przedborskiego” z 1958 roku, a druga upamiętnia nadanie praw miejskich dla miasta Łodzi.

494 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj