Przedbórz: grób żołnierzy poległych 3 września 1939 roku

Na cmentarzu parafialnym w Przedborzu znajduje się grób, w którym spoczywają żołnierze polegli w dniu 3 września 1939 roku.

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Są to polscy żołnierze, którzy polegli z rąk najeźdźców hitlerowskich w obronie Ojczyzny na początku drugiej wojny światowej. Grób ma formę prostokątną z małymi cokołami w czterech rogach. Na środku znajduje się kolumna z kamienia. Na frontowej ścianie tejże kolumny jest wizerunek białego orła, a także broń palna i miecz. U szczytu znajduje się krzyż kamienny, stylizowany na pień drzewa. Na frontowej ścianie kolumny umieszczono następujący napis:

CZEŚĆ
POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM
W OBRONIE OJCZYZNY
Z NAJEŹDŹCĄ
HITLEROWSKIM
3 IX 1939 r.

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

 


591 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj