Zbigniew Sąciński

Urodził się w 1949 roku. Radomszczanin. W roku 1969 ukończył Technikum Mechaniczne w Radomsku. Od 1959 roku związany z harcerstwem.

Instruktor Senior Hufca ZHP Radomsko, członek Kręgu Pokoleniowego „ŁOŚ”, Zespołu Remontowo-Budowlanego Stanicy Harcerskiej Biały Brzeg oraz Komisji Historycznej. Swoją aktywność harcerską realizował od 1959 r. prowadząc m.in. Drużynę Młodzieżowej Służby Ruchu, szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz pełniąc funkcje instruktorskie na obozach i w Nieobozowych Akcjach Letnich. Od 2000 roku angażował się głównie w prace remontowe i budowlane na Stanicy Biały Brzeg. W 2003 roku był jednym z inicjatorów powołania Kręgu Instruktorskiego „ŁOŚ”, w którym pełnił funkcję kronikarza, członka Rady Kręgu oraz Przewodniczącego Kapituły Akcji „Dobroczyńca”. Jako członek Komisji Historycznej aktywnie współpracował przy wydawaniu opracowań dotyczących historii ruchu harcerskiego na Ziemi Radomszczańskiej. Był współorganizatorem corocznych spotkań instruktorskich hufca i byłej Chorągwi Ziemi Łódzkiej w Stanicy Biały Brzeg.
Za działalność harcerską został wyróżniony i odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”, Medalem „Zasłużony dla Stanicy Biały Brzeg”, Odznaką „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”.
Mam wiele wspomnień związanych z druhem Zbyszkiem. Zawsze służył dobrą radą i wszelką pomocą, gdy byłem komendantem stanicy w Białym Brzegu.
Zmarł 18 marca 2024 r.
630 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj