Czesław Waliński

Urodził się w 1864 roku. Z wykształcenia był inżynierem budowlanym. Był synem Tadeusza Juliana Walińskiego.

Czesław Waliński był właścicielem dóbr Sokola Góra, otrzymał je w spadku po ojcu. W 1904 roku wybudował w Sokolej Górze gorzelnię. Był jej długoletnim właścicielem. Gorzelnie w Sokolej Górze istniały już wcześniej, zanim Walińscy nabyli tamtejsze dobra.

Zmarł w 1941 roku. Spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu w Wielgomłynach.

1770 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj