Figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Przerąb

W miejscowości Przerąb (gmina Masłowice), niedaleko mostu nad rzeką Luciążą znajduje się okazała figura św. Jana Nepomucena. Jest to obiekt późnobarokowy, wykonany z wapienia pińczowskiego. Na profilowym i ornamentowym słupie można odczytać rok – 1777.

2019 rok. Fot. Paweł Dudek

W 2017 roku z pieniędzy starostwa powiatowego w Radomsku dokonano gruntownej renowacji 250-letniej figury. Odzyskała ona podwyższenie (które zostało utracone podczas upadku figury z wysokości), cztery gwiazdy na cokole oraz napis „JOANES NEPOMU | CENUS”. Zrekonstruowany został również dolny element postumentu. Rzeźba była w bardzo złym stanie, wielokrotnie wtórnie przemalowana i niefachowo sklejona, po konserwacji jej proporcje zbliżyły się bardziej do stanu pierwotnego.

2019 rok. Fot. Paweł Dudek

2019 rok. Fot. Paweł Dudek

Tak wyglądała figura przed konserwacją z 2017 roku. Dziękuję za przekazanie fotografii p. K. Przesmyckiej.

Dwa stare zdjęcia figury z zaznaczonymi elementami, które ponownie odtworzono w 2017 roku. Dziękuję za przekazanie fotografii p. K. Przesmyckiej.

Dawny wizerunek figury z zaznaczonymi elementami, które ponownie odtworzono w 2017 roku. Dziękuję za przekazanie fotografii p. K. Przesmyckiej.

Tak wyglądała figura na początku lat 50. XX wieku. Zdjęcie to pochodzi z Katalogu zabytków sztuki w Polsce, tom II województwo łódzkie, zeszyt 8 powiat radomszczański. Fot. B. Kopydłowski

1872 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj