Kapliczka upamiętniająca dwie ofiary Auschwitz-Birkenau (ul. Sucharskiego w Radomsku)

Przy ulicy Sucharskiego, przed posesją nr 144 znajduje się kapliczka z cegły. Upamiętnia ona dwie ofiary z czasów drugiej wojny światowej, które zginęły w Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Kapliczka ma jedno okienko, w środku znajduje się figura Maryi w otoczeniu kwiatów. Kapliczka zwieńczona jest metalowym, ozdobnym krzyżem.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na frontowej ścianie kapliczki, poniżej okienka znajduje się płyta z poniższą informacją:

HELENA ROCH
SZCZEPOCCY
W 50-tą ROCZNICĘ
ŚMIERCI RODZICÓW
ZAMORDOWANYCH
W OŚWIĘCIMIU

DZIECI

GRUDZIEŃ 1992

Jeden z Czytelników poinformował mnie, że kapliczka jest jednak starsza niż 1992 rok. Wtedy przymocowano tam tablicę, ale obiekt ten istniał już wcześniej.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

W wykazie więźniów tego obozu odnalazłem Rocha Szczepockiego. Urodził się 16 sierpnia 1897 roku w Bogwidzowach, był robotnikiem. Do obozu trafił 12 lutego 1943 roku. Nosił numer więźniarski 101686. W 1944 roku został przeniesiony do Konzentrationslager Natzweiler (obecnie Francja), gdzie zginął. Śmierć nastąpiła najpóźniej we wrześniu 1944 roku, ponieważ wtedy obóz zlikwidowano, a pozostałych więźniów przeniesiono do Konzentrationslager Dachau. Nie odnalazłem informacji na temat Heleny Szczepockiej. Na kapliczce widziałem znicze, ktoś to miejsce odwiedza, zapewne rodzina. Będę wdzięczny za wszelkie informacje oraz kontakt do tych osób.

1335 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj