Kapsuła czasu zakopana przy ul. Kościuszki w Radomsku

Kapsuła czasu to pomysł na zachowanie dla przyszłych pokoleń pamiątek Ukrywa się je w specjalnym pojemniku. Kapsułę zwykle zakopuje się w ziemi lub umieszcza w fundamentach nowego budynku. Do kapsuły wkłada się np. fotografie, listy, gazety codzienne, kroniki. Przedmioty te nie mają większej wartości historycznej w momencie tworzenia kapsuły, cała idea polega na tym, aby taką kapsułę otworzyć po wielu latach, np. 50 czy stu. Wtedy zwykła gazeta ukryta w pojemniku jest ciekawą pamiątką dla odkrywców.

W Radomsku, z tego co mi wiadomo, ukrytych jest co najmniej kilka kapsuł czasu. Mam na myśli te, które są tworzone przez lokalne społeczności czy instytucje. Każdy z nas może przecież stworzyć prywatną kapsułę czasu i zakopać ją np. na swoim podwórku. Moją uwagę tym razem zwrócił duży kamień z tablicą pamiątkową, znajdujący się obok tzw. siłowni pod chmurką przy ul. Kościuszki. Pod kamieniem jest zakopana kapsuła czasu.

Została ona tam umieszczona 23 sierpnia 2014 roku. Podczas specjalnie przygotowanego pikniku radomszczanie mogli zostawić w kapsule pamiątki mające na celu ukazanie przyszłym pokoleniom wartości, jakie były dla nich wtedy ważne. W kapsule znalazły się m.in. płyty z muzyką (ciekawe czy za 50 lat będą nadal funkcjonowały odtwarzacze CD…), plakaty, książki oraz listy. Zakopanie kapsuły było finałem kampanii społecznej „Wartości dla przyszłości” realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pamiątki z 2014 roku mają zostać otwarte w odległym 2064 roku…

 

1389 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj