Kościół pw. św. Rocha w Stobiecku Miejskim

W Stobiecku Miejskim, kiedyś wsi, dziś dzielnicy Radomska znajduje się kościół pw. św. Rocha. Wedle tradycji zbudowany on został w początkach XVI wieku, a restaurowany w XVIII wieku, w roku 1899 oraz około 2010 roku.

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Kościół jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej. Ma jedną nawę z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, od północy przylega do niego zakrystia zbudowana w 1936 roku. Od zachodu jest kruchta. Chór muzyczny pochodzi z XVII/XVIII wieku. Ołtarze mają charakter barokowy, pochodzą najprawdopodobniej z XIX wieku. W sumie w kościele znajdują się trzy ołtarze: ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Rocha oraz ołtarze boczne p.w. Matki Bożej Różańcowej i p.w. św. Barbary. Najbardziej znanym zabytkiem jest tryptyk gotycko-renesansowy. O tym dziele umieściłem już na blogu osobny wpis, zachęcam do zapoznania się. Warto zwrócić uwagę na belkę tęczową oddzielającą prezbiterium od nawy. Na belce tej znajduje się napis wskazujący na rok 1502, który mówi o budowie pierwszej świątyni. Na bocznej ścianie w nawie znajduje się dużych rozmiarów krucyfiks pasyjny pochodzący z XVIII wieku.

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Kościół na dwuspadowy dach, nad prezbiterium jest szeroki okap, w środkowej części znajduje się wieżyczka z sygnaturką. Drewniana czworościenna dzwonnica, podobnie jak kościół, zyskała całkiem niedawno nowy blask, pierwowzór jej konstrukcji pochodzi z XVIII wieku. Obecnie większość mszy świętych jest odprawianych w znajdującym się obok większym kościele pw. św. Joachima i Anny, ale to kościół pw. św. Rocha jest wizytówką Stobiecka Miejskiego.

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

1497 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj