Ks. Profesor Arkadiusz Olczyk

Urodził się 13 lipca 1966 roku w Kodrębie. Wraz z rodziną mieszkał w pobliskich Zapolicach. Był duchownym katolickim, kapłanem archidiecezji częstochowskiej, teologiem, doktorem habilitowanym teologii moralnej.

ksiadz_arkadiusz_olczyk

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, maturę zdał w 1985 roku. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Ukończył je w 1991 roku, uzyskując tytuł magistrateologii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Celibat kapłański w świetle nauczania Kościoła i teologów po Soborze Watykańskim II. Aspekt teologicznomoralny”. W latach 1991-1993 pracował w parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu. Studia specjalistyczne z teologii moralnej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1993-1997. 7 października 1997 uzyskał stopień doktora teologii moralnej na podstawie dysertacji pt. „Personalistyczny wymiar etosu pracy w nauczaniu Jana Pawła II”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Seweryna Rosika. Habilitację uzyskał w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 16 czerwca 2014 roku na podstawie dorobku jednotematycznych publikacji: „Personalistyczna wizja człowieka wobec współczesnych wyzwań społeczno-moralnych”.

Wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie (bioetyka), Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Częstochowie (duchowość rodziny i laikatu), na Sekcji Licencjackiej Eklezjologiczno-Mariologicznej UPJPII, na Sekcji Doktoranckiej UPJPII w Częstochowie oraz na Sekcji Doktoranckiej UPJPII w Krakowie.

Był członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie (od 2004), Dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższym Instytuce Teologicznym w Częstochowie (od 2007), Cenzorem Książek i Pism Religijnych (od 2012), członkiem Komisji ds. Formacji Kapłańskiej w Archidiecezji Częstochowskiej (od 2013), członkiem Stowarzyszenia Polskich Teologów Moralistów oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Oddział w Częstochowie.

Ważniejsze publikacje

Ksiądz Arkadiusz Olczyk jest autorem trzynastu książek oraz ponad 300 artykułów naukowych i popularyzatorskich.

Wybrane tytuły publikacji:
Etos ludzkiej pracy. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II, Częstochowa 2004.
Nadzieja dla biednych dusz. Niezwykła historia objawień w Heede – „Lourdes Północy”, Częstochowa 2010, ​ISBN 978-83-7256-941-7​.
Hoffnung für die Armen Seelen. Die Mutter Gottes von Heede, Miriam-Verlag, Jestetten 2011, ​ISBN 978-3-87449-374-1​.
– (jako współautor): Vielfältige Aspekte des Glaubens, Miriam-Verlag, Jestetten 2014, ​ISBN 978-3-87449-401-4​.
Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, Częstochowa 2016, ​ISBN 978-83-65209-24-5​.
Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie, Częstochowa 2016, ​ISBN 978-83-7797-629-6​.
– (red.) Lekarz człowiekiem sumienia, Częstochowa 2016, ​ISBN 978-83-65209-30-6​.
Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), Częstochowa 2017, ​ISBN 978-83-65209-57-3​.

Ksiądz Arkadiusz Olczyk zmarł w wieku 52 lat, 1 października 2018 roku w rodzinnych Zapolicach, po długiej i ciężkiej chorobie.

2722 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj