Pieśń ludowa „Coś ty, chłopce”

W czasopiśmie Kółka Polonistycznego im. Wł. St. Reymonta uczniów Gimnazjum Humanistycznego Męskiego Stanisława Niemca w Radomsku pt. „Nasza Szkoła”, nr 1 z 1926 roku znajduje się na stronie 10 ciekawa pieśń ludowa o tytule „Coś ty, chłopce”. Pieśń została zanotowana w Pławnie i być może tylko dzięki opublikowaniu jej we wspomnianym czasopiśmie przetrwała do naszych czasów. Poniżej zamieszczam słowa pieśni.

Coś ty, chłopce,
Blady cy rumiany
Co podpiros
U Zosinki ściany.

A te ściany
Z lipowego drzewa
Nie takich tu
Kawalirów trzeba

Nie tacy tu
Kawalirzy byli
Po sto złotych
W kiesyni nosili.

A ty Józiu
Ni selązka ni mos
Najładniejsom
Dziweckę wybiros…

Pod tekstem pieśni znalazła się też kilkudaniowa analiza.

Pieśń powyższa, należąca do rodzaju ludowych pieśni miłosnych i zalotnych, posiada charakterystyczny odcień szyderczy, który ją wyodrębnia z pośród innych pieśni tego gatunku; na uwagę zasługują także jej czysto ludowe znamiona, jak prymitywizm pomysłu, i konstrukcji oraz typizacja (lipowe drzewo, sto złotych). Pisownia ściśle fonetyczna, w celu przedstawienia wymowy gwarowej naszego powiatu.

371 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj