Miejsce zakopania ciał dwunastu żołnierzy KWP w lesie koło Bąkowej Góry

W lesie koło Bąkowej Góry znajduje się miejsce, gdzie kaci Urzędu Bezpieczeństwa zakopali ciała dwunastu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego nad ranem 10 maja 1946 roku.

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

Mord dokonany przez katów Urzędu Bezpieczeństwa był wynikiem wyroku procesu z 7 maja, skazującego dwunastu żołnierzy KWP na śmierć. Zostali oni zatrzymani (razem z pięcioma innymi żołnierzami skazanymi ostatecznie na więzienie) w związku z opanowaniem Radomska przez żołnierzy KWP w dniu 20 kwietnia (zapewne napiszę kiedyś nieco więcej na ten temat). Był to odwet Urzędu Bezpieczeństwa za tamte wydarzenia. Trzeba jednakże podkreślić, że pokazowa rozprawa sądowa odbywająca się w budynku radomszczańskiej Kinemy nie miała nic wspólnego z zasadami sprawiedliwości, np. nadany z urzędu obrońca w ogóle nie odezwał się w trakcie procesu, a oskarżeni nie zostali zapoznani z aktem oskarżenia, nie przesłuchano też żadnych świadków. Proces trwał krótko i nie pozostawił złudzeń…

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

7 i 8 maja rodziny mogły ostatni raz się spotkać ze skazanymi. Ostatnią osobą, poza katami, która widziała się ze skazanymi był ksiądz Stanisław Piwowarski, który udzielił im sakramentu komunii świętej. Żołnierze zostali zamordowani zapewne w nocy z 9 na 10 maja, a następnie wywiezieni ciężarówką w okolice Bąkowej Góry. Ciała zakopano w bunkrze. Według miejscowych, na drodze do bunkra było dużo krwi. Odkopano je 10 maja wieczorem. Ciała były przykryte siennikami, ręce były związane drutem kolczastym za plecami. Z tyłu głowy widać było ślad po strzale, czaszki były połamane (zapewne w wyniku uderzeń w trakcie katowania), dwie osoby miały wkute oczy… Zmarłych chowano następnego dnia na cmentarzu w Bąkowej Górze po rozpoznaniu przez bliskich. Ciało Leopolda Słomczyńskiego zostało pochowane na cmentarzu Starym w Radomsku, a Jana Rogulki – na cmentarzu w Niedośpielinie.

Bunkier, w którym odnaleziono ciała otoczony jest słupkami z łańcuchem. Przed bunkrem znajduje się obelisk w postaci dużego kamienia z tablicą. Na tablicy znajduje się następująca informacja:

MIEJSCE MORDU NA ŻOŁNIERZACH KONSPIRACYJNEGO
WOJSKA POLSKIEGO DOKONANEGO Z 9/10 MAJA 1946 R.
PRZEZ OPRAWCÓW URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA
I SOWIECKIEGO NKWD

ROGÓLKA JAN D-CA UR. 1913 R. WOLA ROŻKOWA
CHMIELEWSKI RYSZARD UR. 1924 R. RADOMSKO
KAPCZYŃSKI JÓZEF UR. 1922 R. MOSZCZENICA
KONIARSKI JÓZEF UR. 1909 R. GERTRUDÓW
NURKOWSKI RYSZARD UR. 1926 R. PIOTRKÓW TRYB.
PROSZEWSKI PIOTR UR. 1923 R. STRZAŁKÓW
RATAJSKI BENEDYKT UR. 1926 R. PIOTRKÓW TRYB.
SCHABOWSKI TADEUSZ UR. 1926 R. RADOMSKO
SŁOMCZYŃSKI LEOPOLD UR. 1927 R. RADOMSKO
TURLEJSKI CZESŁAW UR. 1927 R. KAMIEŃSK
WERSAL STANISŁAW UR. 1926 R. GOMUNICE
WIELOCH KAROL UR. 1926 R. BARCZKOWICE

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

KOLEDZY Z KWP

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

Co roku w Bąkowej Górze odbywają się spotkania upamiętniające zamordowanych w ten bestialski sposób. Jak trafić do tego miejsca? W Bąkowej Góze należy skręcić w drogę prowadzącą w kierunku wschodnim. Stojąc przed budynkiem dawnej szkoły jest to droga, która biegnie po prawej stronie ogrodzenia. Tu też kończą się możliwości dojazdu samochodem. Tą drogą należy iść aż do wejścia do lasu i w lesie na pierwszym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo. Bunkier znajduje się przy kolejnym leśnym skrzyżowaniu.

1306 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj