Ośrodek KARTA obchodzi 40. urodziny

W 2022 roku swoje 40 urodziny będzie obchodził Ośrodek KARTA. Jest to działająca jako fundacja niezależna organizacja pozarządowa (ze statusem organizacji pożytku publicznego), największe w naszym kraju archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Ośrodek KARTA jest wydawcą kwartalnika Karta, prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną.

W taki sposób o KARTA nakreśla swoją historię:

KARTA działa od 4 stycznia 1982. 40 lat temu powstała przeciw komunizmowi, broniąc Solidarności (bez cudzysłowu). 38 lat temu sprawdziła swoją metodę (świadectwa jednostkowe, montaże, historię mówioną). 35 lat temu stworzyła pierwsze Archiwum (Wschodnie). 33 lata temu ujawniła się i zalegalizowała. 31 lat temu ustanowiła Ośrodek, wydawnictwo literatury faktu i „Kartę”, pismo historyczne. 30 lat temu podjęła współpracę z „Memoriałem”, dokumentując represje sowieckie, w tym zbrodnię katyńską. 28 lat temu zainicjowała polsko-ukraiński dialog o przeszłości. 26 lat temu podjęła ogólnopolską edukację historyczną. 21 lat temu zaczęła tworzyć kanon świadectw Zagłady. 18 lat temu uruchomiła prekursorskie Archiwum Historii Mówionej, a po dwóch latach Dom Spotkań z Historią. 15 lat temu dopracowała metodologię imiennego dokumentowania represji III Rzeszy. 10 lat temu powołała archiwistykę społeczną jako dziedzinę życia publicznego. 4 lata temu opisała stulecie polskiej niepodległości. 3 lata temu inicjowała Dom Wschodni, a po roku Centrum Archiwistyki Społecznej. Niebawem ogłosi Stulecie kobiet.

Obchody Czterdziestolecia zaplanowano od stycznia do czerwca 2022 r. W tym czasie odbędzie się szereg wydarzeń będących podsumowaniem wybranych obszarów aktywności o których będziemy informować na bieżąco w aktualnościach oraz na stronie rocznicowej.

Adres strony rocznicowej znajduje się tutaj.

W kwartalniku Karta znalazły się do tej pory co najmniej dwa artykuły związane z naszymi stronami (tyle póki co odnalazłem). W numerze 20 z 1996 roku jest artykuł autorstwa Jana Malewskiego poświęcony Tomaszowi Buczyńskiemu z Ciężkowic, który rozpowszechnił w okolicy kinematografię. W numerze 107 z 2021 roku znajduje się artykuł z fragmentami powieści reportażowej Louise Steinman. Książka amerykańskiej autorki opowiada o jej powrotach do rodzinnych stron, do Radomska, gdzie mieszkali jej przodkowie, część z nich zginęła w Zagładzie, bo byli Żydami. O książce tej pisałem w tym miejscu.

Jako osoba będąca współpracownikiem i sprzymierzeńcem Ośrodka KARTA składam twórcom serdeczne życzenia oraz podziękowania za dobrą pracę!

374 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj