Park podworski w Smotryszowie

W Smotryszowie znajdował się kiedyś okazały dwór, wybudowany w 1880 roku. Dziś nie ma już po nim śladu. Pamiętam, że jeszcze około 2014 lub 2015 roku na wzgórzu, za parkowymi drzewami znajdowały się szczątki tego dworu. Dziś pozostały jedynie drzewa w założeniu parkowym. W wojewódzkim rejestrze i ewidencji zabytków park dworki znajduje się pod numerem 324 z dnia 31 sierpnia 1983 roku. Teren jest własnością prywatną.

Nieistniejący już budynek miał styl renesansowy. Taras zwrócony był w kierunku parku (a więc również w kierunku drogi przechodzącej przez wieś). Wejście główne znajdowało się na osi budynku, parter był ozdobny. Majątek był dzierżawiony przez Józefa Stokowskiego, później przez Zygmunta Kamockiego. Od 1935 roku właścicielem był Ksawery Święcicki. Przed wybuchem drugiej wojny światowej folwark obejmował 135 hektarów. Po wojnie w dworze mieściła się szkoła, a potem mieszkania prywatne.

Nie mam niestety żadnych zdjęć dworu (nawet upadającego). Jeśli ktoś z Czytelników dysponuje jakimiś informacjami, materiałami lub zdjęciami – proszę o kontakt.

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek


1045 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj