Plan posesji i zabudowań klasztoru dominikanów w Gidlach z 1865 roku

Poniżej prezentuję plan posesji i zabudowań klasztoru dominikanów w Gidlach z 1865 roku. Źródło to pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Na pierwszej grafice znajduje się rzut ogólny na klasztor oraz jego otoczenie. Różowa część w formie przypominającej krzyż to wnętrze kościoła, a podłużna część pozioma to obiekty klasztorne, które przylegają do głównej części. Druga grafika przedstawia mury klasztoru, na głównym obrazku poziom parteru, a na górnym piętro, które odnosi się do zabudowań przeznaczonych dla zakonników. Obydwa obrazki można obejrzeć w większej rozdzielczości, wystarczy zapisać je na komputerze lub otworzyć w nowym oknie i przybliżyć.

514 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj