Przedbórz. Tablica poświęcona Ignacemu Witkowi

W Przedborzu, na budynku przy ul. Spółdzielczej 2 znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona Ignacemu Witkowi.

Maj 2022 r., fot. Paweł Dudek

Ignacy Witek urodził się w 1899 roku w Prądniku. Ukończył dwie klasy Szkoły Wydziałowej w Krakowie. W 1930 roku założył Kasę Stefczyka w Przedborzu i był jej kierownikiem do 1940 roku, kiedy został aresztowany przez Niemców. W 1933 roku założył filię radomszczańskiej Spółdzielni Rolniczej, która rok później została przemianowana w Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. W 1937 roku założył spółdzielnię przetwórstwa wełny o nazwie „Wrzeciono”. Sprowadził do Przedborza rasowe owce, które zostały rozdysponowane wśród członków spółdzielni w celu rozwijania hodowli. Był wiceburmistrzem miasta, a także radnym. Tablica poświęcona Witkowi została umieszczona na budynku, w którym znajdowała się gminna spółdzielnia.

Treść z tablicy:

W TYM DOMU DO DNIA 9. 6. 1940 PRACOWAŁ

IGNACY WITEK

UR. 22. 7. 1899
ZAŁOŻYCIEL :
1. KASY STEFCZYKA BANK SPÓŁDZIELCZY
2. SP-NI SPOŻ. „PRZYSZŁOŚĆ” G. S. S. CH. PRZEDBÓRZ
3.  SP-CZEJ PRZETWÓNI WEŁNY „WRZECIONO” CPLIA
WIĘZIEŃ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH :
WEIMAR BUCHENWALD RAWENSBRUCK
ZGINĄŁ W OBOZIE DACHAU DNIA 1. 9. 1942

PRZEDBÓRZ DN. 6.7.1980

Maj 2022 r., fot. Paweł Dudek

Maj 2022 r., fot. Paweł Dudek

557 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj