Przedbórz na głazie upamiętniającym 575 rocznicę przyznania Łodzi praw miejskich

Podczas mojej ostatniej wizyty w Łodzi zwiedzałem m.in. okolice Starego Rynku. Jest to prostokątny plac o wymiarach ok. 105 x 85 m. Od trzech stron otaczają go kamienice z podcieniami, a od jednej (południowej) otacza go Park Staromiejski. W południowo wschodnim narożniku Starego Rynku znajduje się głaz, na którym upamiętniono 575 rocznicę przyznania praw miejskich dla Łodzi.

Październik 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy pamiątkowej, wtopionej w głaz jest wspomniany nasz Przedbórz, bo to właśnie w Przedborzu Łódź nadana miała prawa miejskie. Poniżej znajduje się treść z tej tablicy:

My Władysław, z bożej łaski król Polski
oznajmiamy, że w miejscu wsi Łodzia,
położonej w Ziemi Łęczyckiej, miasto
lokować pozwoliliśmy i ją samą
w miasto zwane Łodzią przekształcamy,
nadając jej prawo miejskie.
Działo się w Przedborzu, roku pańskiego 1423.

Na wieczną rzeczy pamiątkę
w 575 rocznicę nadania Łodzi
praw miejskich, tablicę tę fundują

Łodzianie

Łódź, 29 lipca 1998

Październik 2021 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2021 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2021 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2021 r., fot. Paweł Dudek

575 rocznica nadania praw miejskich dla Łodzi była niesamowicie ważnych wydarzeniem. Oprócz tego, że upamiętniono to wydarzenie głazem z tablicą, to wydano także publikację książkową o historii Łodzi, medal okolicznościowy, odbyły się koncerty, spotkania, odczyty. W Przedborzu również jest tablica upamiętniająca nadanie praw miejskich Łodzi. Pisałem o niej tutaj. Krótki tekst na temat samego wydarzenia z 1423 roku zamieściłem tutaj.

626 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj