Robert W. Szwed

Urodził się 7 czerwca 1966 roku w Radomsku, zmarł 2 stycznia 2014 roku w Częstochowie.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9, potem do I Liceum Ogólnokształcącego. Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, w specjalności historia Kościoła i historia Polski. Tytuł jego rozprawy doktorskiej to „Działalność społeczna i polityczna biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego”. Promotorem pracy był ks. prof. Jan Związek.

Robert W. Szwed to ponadto autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Był adiunktem w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadził zajęcia związane głównie z historią ziem polskich pod zaborami. Ponadto pełnił funkcję prezesa częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Robert Szwed jest synem Ryszarda Szweda.

2609 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj