Ryszard Szwed

Urodził się 4 stycznia 1939 roku w Radomsku, zmarł 18 maja 2015 roku w Radomsku.

Najpierw kształcił się w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1965 roku.

Pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Radomsku, następnie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9. Był także dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

W 1977 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w 1990 roku był już doktorem habilitowanym. W 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł Profesora nauk humanistycznych.

W 1990 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). W latach 1996-2002 (przez dwie kadencje) był rektorem tej uczelni. W swojej pracy naukowej specjalizował się w historii Polski XIX i XX wieku, a szczególnie upodobał sobie zagadnienia związane z powstaniem styczniowym i samorządnością w dwudziestoleciu międzywojennym. Interesował się także historią Częstochowy i Radomska. Jest autorem tekstu historycznego do popularnego w latach 80. i 90. albumu o naszym mieście.

Odznaczenia

Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Otrzymał także Medal Miasta Radomska, ale już nie zdążył go odebrać.

Publikacje

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym wielu książek, także dotyczących Radomska. Oto kilka z tytułów autorstwa Ryszarda Szweda:
Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa, Kraków 1978
Powstanie Styczniowe w Radomszczańskiem, Częstochowa 1987
Samorządowa działalność Adama Próchnika, Dr Adam Próchnik 1892-1942, Piotrków Trybunalski 1992
Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządów terytorialnych w latach 1919-1939, Częstochowa 1993
Samorządowa Rzeczpospolita 1918-1939. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2000
Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa 2000
Centralne związki samorządowe w Polsce (1917-2003), Częstochowa 2003
O samorządzie terytorialnym w Polsce XIX-XXI wieku, Radomsko 2014.

Poseł na Sejm RP

Ryszard Szwed był posłem w Sejmie X kadencji (od 18 czerwca 1989 r. do 25 listopada 1991 r.). W wyborach startował z okręgu 074 – Bełchatów z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W pierwszej turze uzyskał 8930 głosów i zajął pierwsze miejsce na liście PZPR. W drugiej turze wygrał rywalizację z Janem Błasiakiem, uzyskując 21 391 głosów (53,10%). W trakcie kadencji stał się posłem niezrzeszonym. Pracował w dwóch komisjach sejmowych – Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Sprawiedliwości.

1989 r., zdjęcie zrobione w trakcie kampanii wyborczej. Ryszard Szwed (kandydat na posła, na środku od lewej) oraz Grzegorz Woźniak (kandydat na senatora, na prawo od Szweda) wśród młodzieży na zawodach sportowych. Źródło: „Tygodnik Piotrkowski”

Ulotka – wizytówka wyborcza, o wym. ok. 105 x 78 mm, awers

Ulotka – wizytówka wyborcza, o wym. ok. 105 x 78 mm, rewers

W trakcie trwania kadencji wystąpił z dwiema interpelacjami:
– w sprawie szkód wyrządzonych przez szkoleniowe loty radzieckich samolotów wojskowych (zgłoszenie w dniu 2 sierpnia 1989 r, na posiedzeniu nr 4, interpelacja nr 12, adresatem był prezes Rady Ministrów, odpowiedział ustnie minister obrony narodowej Florian Siwicki w dniu 24 sierpnia 1989 r. na posiedzeniu nr 6),
– w sprawie negatywnych skutków ekonomicznych w rejonach dróg publicznych (razem z Bohdanem Marianem Głuchowskim, zgłoszenie w dniu 6 kwietnia 1990 r., na posiedzeniu nr 25, interpelacja nr 286, adresatem był minister transportu i gospodarki morskiej Franciszek Adam Wielądek, który odpowiedział ustnie 11 maja 1990 r. na posiedzeniu nr 29.

Działalność harcerska

Był związany z Hufcem Radomsko w czasach przynależności do Chorągwi Ziemi Łódzkiej oraz Chorągwi Piotrkowskiej. Pełnił funkcję drużynowego i komendanta szczepu „Jędrusie” oraz „Orła Białego”, był wieloletnim członkiem Rady Hufca, członkiem Rady Naczelnej ZHP w latach 1973-1981 i Rady Chorągwi Piotrkowskiej, członkiem Rady Redakcyjnej „Harcerskiego słownika biograficznego (od 2004 roku). Posiadał stopień instruktorski harcmistrza. Odznaczono go m.in. Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Ryszard Szwed jest ojcem Roberta Szweda.

Warto przeczytać także artykuł informujący o śmierci prof. Ryszarda Szweda.

3032 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj