Pocztówka z Radomska z 1980 roku – cztery widoki

W mojej kolekcji znajduje się kolorowa pocztówka, składająca się z czterech zdjęć. Kartka pochodzi z 1980 roku.

radomsko_1980_4widoki

W lewym górnym rogu przedstawiono park przy Placu 3-go Maja. W prawym gónym rogu jest zdjęcie fragmentu ulicy Reymonta. Tu chyba najbardziej widać różnice, które nastąpiły w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, nie tylko w Radomsku. Zwróćcie uwagę na witryny sklepów, ubiory ludzi, samochody…

radomsko_1980_4widoki_rewers

W lewym dolnym rogu znajduje się zdjęcie I LO. Zgodnie z podpisem na rewersie, wówczas szkoła ta nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. W prawym dolnym rogu umieszczono zdjęcie stawu z Parku Miejskiego (obecnie Park Świętojański).

Pocztówka ma wymiary 147 x 105 mm. Została ona wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w nakładzie 20 000 egzemplarzy. Autorami zdjęć są J. Tymiński (KAW) oraz M. Pierzchalski.

3303 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj