Ryszard Brzuzy

Ryszard Brzuzy był pierwszym kandydatem bezpartyjnym w naszym okręgu wyborczym, który został wybrany na posła w wyborach w czerwcu 1989 roku.

Zdjęcie pochodzi z archiwum sejmu

O wyborach z 4 czerwca 1989 roku mówi się, że były pierwszymi wolnymi wyborami. Odbywały się one zgodnie z zasadami wypracowanymi przy tzw. Okrągłym Stole. Posłowie wybierani byli w okręgach wyborczych oraz z krajowej listy wyborczej. Okręg wyborczy miał obejmować województwo lub jego część, zależnie od liczby ludności wybierano w nim od dwóch do pięciu posłów. Wyborcy zamieszkujący w Radomsku oraz okolicy znaleźli się w okręgu wyborczym nr 74, obejmującym także m.in. dzisiejszy powiat bełchatowski. Tutaj wybierano kandydatów z trzech list (na każdą listę oddawano jeden głos), w tym jednego kandydata bezpartyjnego. I właśnie zwycięzcą listy kandydatów bezpartyjnych był Ryszard Brzuzy.

Urodził się 2 stycznia 1961 w Bogatyni. Uzyskał wykształcenie średnie w zawodzie technika elektromontera w Technikum Górniczym w 1983 roku. W 1980 roku rozpoczął pracę jako elektromonter w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej w Bełchatowie, za co przez trzy miesiące był aresztowany. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.

Pochodząca z 1989 roku ulotka przedwyborcza z informacjami o Ryszardzie Brzuzym

W wyborach 4 czerwca 1989 roku uzyskał 69 241 głosów, co stanowiło 74,48% wszystkich oddanych głosów na listę, z której startował. Ślubowanie na posła złożył 4 lipca 1989 roku. W trakcie kadencji zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Na koniec kadencji pozostawał posłem niezrzeszonym. W trakcie swojej działalności w sejmie złożył jedną interpelację (nr 52). Dotyczyła ona budowy magistrali ciepłowniczej z Elektrowni Bełchatów do miasta Bełchatowa.

Był jednym z liderów związku zawodowego „Sierpień 80” (przewodniczącym komisji zakładowej w KWB Bełchatów) i działaczem Polskiej Partii Pracy. W 2001 roku kandydował do Sejmu z listy Alternatywy Ruch Społeczny, a następnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, w wyborach parlamentarnych w 2005 roku, w wyborach samorządowych w 2006 roku oraz w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 w z listy Polskiej Partii Pracy.

793 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj