Tablica poświęcona Reymontowi na budynku szkoły w Kobielach Wielkich

Na budynku szkoły podstawowej w Kobielach Wielkich znajduje się tablica poświęcona Władysławowi Reymontowi, który urodził się w tej miejscowości 7 maja 1867 roku.

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Prostokątna tablica koloru czarnego ma w górnej części owalne zdjęcie przedstawiające Władysława Stanisława Reymonta. Pod nim znajduje się następujący napis:

STANISŁAW WŁADYSŁAW
REYMONT
UR. 7 V 1867 r. – ZM. 5 XII 1925 r.
LAUREATOWI NOBLA
GENIALNEMU TWÓRCY „CHŁOPÓW”, KTÓRY
NAJGŁĘBIEJ PRZEŻYŁ I ODMALOWAŁ
DOLĘ I NIEDOLĘ WSI POLSKIEJ,
UCZYŁ MIŁOŚCI ZIEMI OJCZYSTEJ
i PRACY NA NIEJ:
W DOWÓD HOŁDU
MIESZKAŃCY JEGO RODZINNEJ WSI

KOBIELE WIELKIE, DN. 22 LIPCA 1958 r.

Uważny Czytelnik dostrzegł, że w moim opisie oraz w przytoczonym napisie zamieniona jest kolejność imion noblisty. Stanisław to pierwsze imię widniejące w metryce chrztu. W dorosłym życiu pisarz posługiwał się jednak odwrotną kolejnością i na pierwszym miejscu występowało imię Władysław. W jednej z publikacji na temat Reymonta znalazłem informację mówiącą, że noblista przeznaczył część nagrody na budowę szkoły, ale nie udało mi się tego zweryfikować. W sumie szkoła, jako budynek użyteczności publicznej, jest dobrym miejscem na tablicę pamiątkową w tak małej miejscowości. Warto jednak wiedzieć, że w Kobielach Wielkich znajduje się także kilka innych upamiętnień Reymonta: pomnik w centrum wsi przy skrzyżowaniu dróg, pomnik z tablicą pamiątkową w miejscu urodzenia Reymonta, ławeczka z postacią Reymonta, a także budka nietelefoniczna.

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek


619 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj