Składnica drewna w Bloku Dobryszyce

W miejscowości Blok Dobryszyce, przy ulicy Dobryszyckiej, znajduje się zarośnięty obecnie, od dawna opuszczony plac fot. 1, 2 i 3 z listopada 2020 roku. Jest to teren należący do Nadleśnictwa Radomsko, które od 2015 roku usiłuje znaleźć dzierżawcę tego obiektu. Jak można się dowiedzieć z ogłoszenia i baneru na ścianie budynku, powierzchnia placu liczy prawie siedem hektarów (dokładnie 6,8 ha).

Fot. 1. Listopad 2020 r., Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 2. Listopad 2020 r., Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 3. Listopad 2020 r., Autor: Jacek Kamieniak

Dawniejszym przeznaczeniem placu była składnica drewna, która działała tutaj od lat 70-tych – 80-tych XX w. do około 1990 roku. Fot. 4 z marca 2007 to nieistniejąca już tablica z bramy wjazdowej do składnicy. Teren był ogrodzony siatką z kilkoma drutami kolczastymi u góry oraz oświetlony, o czym świadczą pozostałości betonowych słupów. Składnica służyła do załadunku drewna (które zwożono tutaj samochodami z okolicznych lasów), na wagony kolejowe. Na placu utwardzonym żwirem i kamieniami składowano duże ilości tego surowca. Prawdopodobnie drewno na tym placu również w pewien sposób obrabiano (korowano), bo przypominam sobie leżącą na kupkach korę.

Fot. 4. Marzec 2007 r., Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 5 to w miarę współczesny widok satelitarny (źródło mapa Google), na którym zaznaczyłem teren dawnej składnicy. Samochody wjeżdżały bramą od ulicy Dobryszyckiej. Wagony kolejowe były przetaczane bocznicą kolejową z drugiej strony placu. Bocznica składnicy była odnogą bocznicy Bacutilu, magazynu paliw, składu opału i składnicy drewna prowadzącej aż tutaj ze stacji Radomsko. Bocznica ta to największa, najbardziej rozbudowana bocznica kolejowa w Radomsku, obsługująca niegdyś kilka dużych obiektów. Układ torowy pokazuje mapa z fot. 6.

Fot. 5

Fot. 6

Patrząc od granicy działki (foto z 2007) roku zarośnięty i zakrzaczony już wtedy tor przebiega środkiem placu dawnej składnicy – fot. 7, 8 i 9. W odległości 280 m od początku składnicy znajduje się rampa boczna, z nawierzchnią utwardzoną u góry częściowo płytami betonowymi, częściowo tłuczniem. Od strony torów jej boki umocnione są płytami betonowymi – fot. 10 i 11. Tor za rampą 50 m dalej na fot. 13 kończy się kozłem oporowym. Widoczne budynki przy bramie wjazdowej składnicy oraz kozioł oporowy – koniec tego fragmentu bocznicy na terenie składnicy – odległość 380 m od jego początku.

Fot. 7. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 8. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 9. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 10. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 11. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 12. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 13. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Budynki biurowo-gospodarcze przy bramie składnicy fot. 14 już nie istnieją, zostały wyburzone ok. 2015 roku, a teren po nich oczyszczono i zniwelowano. Taki sam los spotkał w tym samym roku niewielki budynek gospodarczy z podjazdem – fot. 15 i 16, który obecnie nie istnieje. Pozostał tylko największy budynek magazynowy z fot. 17 i 18. W tym samym czasie Nadleśnictwo przygotowując plac do wspomnianej dzierżawy, wymieniło siatkę od strony drogi, pomalowało bramę, trochę odkrzaczyło przód placu.

Fot. 14. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 15. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 16. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 17. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Fot. 18. 2007 r. Autor: Jacek Kamieniak

Jak dotychczas żaden dzierżawca się nie znalazł. Ogłoszenie z 2015 roku jest wciąż widoczne (dostęp listopad 2020) na stronie Nadleśnictwa Radomsko.

Teren historycznej już od dawna składnicy drewna sukcesywnie malowniczo zarasta – fot. 19.

Fot. 19. Listopad 2020 r. Autor: Jacek Kamieniak

1219 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj