Tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu – na budynku urzędu miasta

Na budynku urzędu miasta, na prawo od głównych drzwi wejściowych, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. Jest on Honorowym Obywatelem Miasta Radomska.

Tablica ma kolor lastriko. Znajduje się na niej płaskorzeźba z podobizną Piłsudskiego w kolorze złotym, a także następująca informacja:

JÓZEF PIŁSUDSKI
TWÓRCA NIEPODLEGŁEGO
PAŃSTWA POLSKIEGO
PIERWSZY HONOROWY OBYWATEL
MIASTA RADOMSKA

RADOMSKO, 17. X. 1921 r.

Obok wejścia do urzędu miasta, ale po lewej stronie, znajduje się tablica poświęcona innemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Radomska – papieżowi Janowi Pawłowi II.

470 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj