Teofil Wojeński

Urodził się w 1890 roku w Radomsku. Zmarł w 1963 roku. Był pedagogiem, doktorem filologii i działaczem nauczycielskiego ruchu związkowego. W zawodzie nauczyciel pracował od 1916 roku. W swojej karierze pełnił nawet funkcję dyrektora gimnazjum. Był długoletnim prezesem Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Średnich Szkół. W 1939 roku razem z czterema innymi działaczami założył Tajną Organizację Nauczycielską. W latach 1956-1960 był członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i redaktorem naczelnym „Głosu Nauczycielskiego”.

Od 1957 roku był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Wojeński jest autorem szeregu artykułów publicystycznych i pedagogicznych oraz prac z historii literatury. Wybrane tytuły: „Stefan Żeromski – rozbiór treści ideowej” (1926), „Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów” (1953) oraz dość popularna w kręgach akademickich nawet dziś „Historia literatury polskiej” (tom I i II, 1946).

1525 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj