Uczniowie ZSP nr 1 w Radomsku uczestniczyli w sesji edukacyjnej dotyczącej wyzwolenia KL Auschwitz

W dniu 5 lutego 2021 roku uczestniczyłem razem z moimi uczniami w sesji edukacyjnej dotyczącej wyzwolenia Konzentrationalager Auschwitz. Sesja online odbyła się w związku z 76. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. W ramach sesji odbył się wykład pt. „Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz” (dr Jacek Lachendro, Centrum Badań Muzeum Auschwitz), spotkanie z Ocalałą z Auschwitz Zdzisławą Włodarczyk oraz pokaz fragmentu filmu dokumentalnego pt. „Wyzwolenie Auschwitz”. Organizatorem sesji było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku udział wzięli wybrani uczniowie, których uczę przedmiotu historia i społeczeństwo.

Zdjęcie pochodzi z www.auschwitz.org

Krótka informacja na temat wyzwolenia KL Auschwitz, pochodząca ze strony www.auschwitz.org

27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy Konzentrationalager Auschwitz. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego. Wojska radzieckie otrzymały bliższe informacje o Auschwitz dopiero po wyzwoleniu Krakowa i w związku z tym nie były w stanie dotrzeć do bram obozu przed 27 stycznia. W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tysięcy więźniów. Około 500 więźniów żołnierze radzieccy wyzwolili przed 27 stycznia, i wkrótce potem w podobozach KL Auschwitz: w Starej Kuźni, w Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie. W bezpośrednich walkach o wyzwolenie oświęcimskiego obozu macierzystego, obozu w Birkenau i obozu w Monowitz oraz miasta Oświęcim i okolicy, poległo ponad 230 żołnierzy radzieckich, wśród nich dowódca 472 pułku, pułkownik Siemen Lwowicz Biesprozwannyj. W większości spoczywają oni na cmentarzu miejskim w Oświęcimiu. W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 zwłok więźniów, zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz, oraz zmarłych z wycieńczenia.

508 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj