Zapomniany strumień w centrum Radomska

Czy wiecie, że przez nasze miasto, oprócz Radomki przepływało kilka strumieni? Dziś, gdy Radomsko się rozrosło, przestały one być widoczne – wyschły, zostały ukryte w podziemnej kanalizacji lub celowo zasypano je. Jednym z takich cieków wodnych był ten, który wtedy brał swój początek za granicami naszego miasta, na wschodzie. Podobno nosił on nazwę Radomiec.

plan_noworadomsk_1879_fragment_strumienPlan Noworadomska z 1879 roku, fragment

Widać to na rosyjskim planie Noworadomska z 1879 roku (powyżej). Przecina on obecną ulicę Przedborską, biegnie przez teren zakładu energetycznego, a następnie przez skwer obok biblioteki. Przecina ulicę Narutowicza i w okolicach PKO Banku Polskiego wpada do Radomki. Z kolei na planie Radomska z 1930 roku, strumień ma swój początek w okolicach obecnej ulicy Joselewicza.

plan_radomska_1930_fragment_strumienPlan Radomska z 1930 roku, fragment

W archiwum Muzeum Regionalnego zachowało się kilka zdjęć, które przedstawiają strumień lub infrastrukturę z nim związaną.

Po prawej widać barierkę Tamtędy płynął strumień. Lata 30. XX wieku. Źródło zdjęcia: Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku

Barierka nad strumieniem. Źródło zdjęcia: Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku

Jest i strumień, całkiem wartki. Źródło zdjęcia: Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku

Dziś po tym strumieniu nie ma prawie żadnego śladu. Uważny obserwator dostrzeże jednak w terenie pozostałości po alei drzew na skwerze obok biblioteki. To właśnie między tym szpalerem drzew płynął strumień.

skwer_kolo_biblioteki_szpaler_drzew1Marzec 2017 r., fot. Paweł Dudek

skwer_kolo_biblioteki_szpaler_drzew2Marzec 2017 r., fot. Paweł Dudek

Starsi mieszkańcy miasta opowiadają, że jeszcze po drugiej wojnie światowej woda płynęła w nim dosyć wartko i była na tyle czysta, że pływały w niej małe rybki. Podobno kilkadziesiąt lat temu źródło tego strumienia znajdowało się w pobliżu dzisiejszej Biedronki przy ulicy Przedborskiej. Czy ktoś ma jakieś informacje na ten temat?

5847 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj