Zaproszenie na promocję XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”

W najbliższą niedzielę 9 października w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego odbędzie się promocja XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Uczestnicy spotkania będą mogli za darmo otrzymać egzemplarz książki.

zeszytyradomszczanskiexii

Organizatorzy podkreślają, że publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 r. udzielonej przez:
– Starostwo Powiatowe w Radomsku (Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Publikacja XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”);
– Miasto Radomsko (Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska – Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich” t. XII).

1019 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj