Ciekawe zdjęcia z wnętrza kościoła w Cielętnikach

Od pana Wiesława Witkowskiego z Niemiec otrzymałem bardzo interesującą korespondencję. Są to zdjęcia z kościoła w Cięlętnikach, przedstawiające wyposażenie przeniesione tam z kościoła w Żytnie. Podczas budowy nowego kościoła w Żytnie, wyposażono to miejsce w nowe sprzęty. Te dotychczasowe postanowiono oddać do innego kościoła, wybór padł na Cielętniki.

Chrzcielnica z początku XIX wieku z dawnego kościoła w Żytnie, zdjęcie z 2018 roku

Ambona z początku XIX wieku z dawnego kościoła w Żytnie, zdjęcie z 2018 roku

Przedstawiona powyżej ambona oraz chrzcielnica są w dalszym ciągu na wyposażeniu kościoła w Cielętnikach. Inaczej rzecz się ma z organami, widocznymi na poniższym zdjęciu. Zostały one ufundowane przez dziedziców  Żytna – Bielskich na początku XVIII wieku. W 1872 roku, po przeniesieniu ich do nowego kościoła w Żytnie, zostały wyremontowane przez Józefa Stefaniego z Janowa. Wiosną 1909 roku proboszcz z Żytna, Melchior Kawczyński przekazał je do kościoła parafialnego w Cielętnikach. Po kilku latach, zostały zastąpione nowymi, ufundowanymi przez Steinhagenów. Te dotychczasowe zlikwidowano. Poniższe zdjęcie przedstawia więc nieistniejące już organy, być może to zdjęcie jest jedynym jakie pokazuje ich wygląd.

Organy w kościele w Cielętnikach, 1910 r.

1087 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj