„Człeczysko” – wyróżnienie przyznawane przez redakcję „Komu i Czemu”

„Człeczysko” to wyróżnienie przyznawane przez redakcje lokalnej gazety „Komu i Czemu”, której wydawcą był Maciej Ziembiński. Otrzymywali ją „dobrzy i bardzo dobrzy w regionie radomszczańsko-bełchatowskim”, którzy działali w obszarze przedsiębiorczości, kulturze albo na rzecz lokalnej społeczności. Postanowiłem w tym wpisie przypomnieć kto to wyróżnienie otrzymał w kolejnych latach.

Pierwsza strona ulotki

Moje zainteresowanie tym tematem wzięło się stąd, że natrafiłem na ulotkę – zaproszenie na uroczystość nazywaną „biesiadą dla ciała i ducha”. Zaproszenie to dotyczyło VIII edycji – „Człeczysko 2005”. Na ulotce znalazł się cytat Wandy Wachowicz – „Tkwi wśród nas zawsze / Niezauważalnie / choć blisko / Pomnaża entuzjazm i wiarę w ludzi / POCZCIWE / NIEZMORDOWANE CZŁECZYSKO”. Jak mówi ulotka – uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2006 roku w restauracji Exclusive. Biesiadę uświetnić mieli: honorowy patron Roman Jagieliński, przewodniczący Kapituły Wyróżnienia Zbigniew Andrzej Musiał (obydwa byli posłowie na Sejm RP), a także samorządowcy. Ponadto uroczystości towarzyszyć miały występy Moniuszkowców oraz duet skrzypcowy Anny i Kingi Kabzińskich. Nie posiadam relacji z tego wydarzenia. Ostatnia strona ulotki zawiera jednak listę osób, które były wyróżniane tytułem „Człeczysko” od roku 1998 do 2005. Wyróżnienie to było zawsze przyznawane na początku roku następnego, a więc np. za rok 1998 w marcu 1999 itd. Nie mam na razie informacji, czy nagroda była przyznawana w kolejnych latach – wymagałoby to przejrzenia archiwalnych numerów gazety „Komu i Czemu” – będę miał to na uwadze. W 2012 roku gazeta przestała być wydawana.

Wyróżniona osoba  miała wręczany „akt nadania”. Był to dyplom w formie szkicu otwartej głowy, symbolizujący otwartość na ludzi, na otoczenie i chęć pozytywnego działania. Otrzymywało się więc tytuł Człeczysko + rok, np. „Człeczysko 2006”.

Spotkałem się z opinią, że wyróżnienie to miało bardzo subiektywny charakter. Warto podkreślić, że istniała Kapituła Wyróżnienia Człeczyska. Nie mnie oceniać zasadność, zresztą może nikt nie powinien tego oceniać – zawsze wyróżnienia oraz nagrody przyznawane uznaniowo będą spotykały się ze swego rodzaju brakiem zrozumienia części ludzi. Z przytoczonego opisu znajdującego się na zaproszeniu na VIII edycję, a także na podstawie listy wyróżnionych stwierdzam jednak, że przyznawanie aktów nadania Człeczyska było dużą uroczystością w naszym mieście.

I edycja
laureaci Człeczysko 1998 – 22 marca 1999
Grażyna i Jerzy Przemysław Wronowie
Tomasz Raźniewski
Andrzej Gaik

II edycja
laureaci Człeczysko 1999 –  20 marca 2000
Jerzy Grzymałło
Henryk Barda
Marian Cieślik
Włodzimierz Łacisz
Sławomir Paluch
Andrzej Szczepocki

III edycja
laureaci Człeczysko 2000 – 19 marca 2001
Waldemar Szymczyk
Jan Bakalarz
Andrzej Koper
Mirosław Stasiak
Przemysław Dąbrówka

IV edycja
laureaci Człeczysko 2001 – 18 marca 2002
Władysław Obarzanek
Janusz Niezabitowski
Tadeusz Dawid
Jan Grabowski
Krzysztof Boruta
Tadeusz Chaś
Małgorzata i Wojciech Szwedzikowie
Henryk Waldemar Łuszczyński

V edycja
laureaci Człeczysko 2002 – 15 marca 2003
Krystyna Kałkusińska
Małgorzata Widawska
Katarzyna Nowakowska
Marek Rząsowski
Krzysztof Widawski
Robert Gloc
Tomasz Podraza

VI edycja
laureaci Człeczysko 2003 – 27 marca 2004
Irena Grzybowska
Jerzy, Sebastian, Artur, Jadwiga Mielczarkowie
Jadwiga Tumidajewicz
Janusz Kamiński
Mirosław Marszał
Piotr, Waldemar, Marek Jaskórzyńscy
Piotr Gładki

VII edycja
laureaci Człeczysko 2004 – 5 marca 2005
Maryla i Marian Stalkowie
Mariusz i Paweł Szataniak
Andrzej Ireneusz Kantorski
Kazimiera Tarkowska
Marian Zaborowski
Dariusz Woźniak
Jerzy Kotlewski
Tadeusz Cebula

VIII edycja
laureaci Człeczysko 2005 – 25 kwietnia 2006
Louise Steinman
ks. prałat Janusz Krakowiak
Jerzy Chruściel
Anna i Krzysztof Krysiak

734 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj