Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w kadencji 2024-2027

W poniedziałek 4 marca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w kadencji 2024-2027. To już moja trzecia kadencja.

Fot. Alina Wilkoszewska

Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, została powołana Uchwałą nr LXXII/700/23 Rady Miejskiej W Radomsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na lata 2024-2027.

W jej skład wchodzi 9 członków: Radosław Bartnik (przewodniczący), Jacek Kaszyński (wiceprzewodniczący), Edmunda Bodanka, Robert Lewandowski, Andrzej Kucharski, Grzegorz Łyp, Marek Stalka, Czesław Polcyn i ja.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum. Ponadto, ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

235 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj