Czy w Kobielach Wielkich było liceum?

Z zaciekawieniem przeczytałem wydany w grudniu 2021 roku trzeci tom Biuletynu Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Wśród znajdujących się tam materiałów jest artykuł Zdzisława Machury pt. „Wspomnienie przeżytych lat od szkoły podstawowej do studiów uniwersyteckich (1945-1958)”. Na stronie 36 biuletynu znajduje się taki oto fragment:

Osobnym rozdziałem w moim życiu i siostry była znajomość pana dyrektora naszej szkoły Jana Słowińskiego. Początkowo był on dyrektorem liceum w Kobielach Wielkich i dopiero po połączeniu ze szkołą w Radomsku mianowano go dyrektorem naszego liceum.

Jan Słowiński

Zdzisław Machura, autor zacytowanych słów pisząc o „naszej szkole” i „naszym liceum” ma na myśli obecne I Liceum Ogólnokształcące. Jednakże ja zwróciłem uwagę na określenie „liceum w Kobielach Wielkich”. Pierwszy raz spotykam się z tym, że w tej małej miejscowości znajdowało się kiedyś liceum. Zajrzałem na stronę internetową szkoły w Kobielach Wielkich. Znalazłem tam następującą informację:

Po wojnie przez pewien czas w budynku szkolnym mieściło się Gimnazjum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta oraz funkcjonował 2-letni Uniwersytet Powszechny, do którego uczęszczali gospodarze z okolicznych wsi na zajęcia z zakresu szkoły podstawowej, prelekcje i kursy.

Gimnazja w takiej formie (z drobnymi zmianami dostosowawczymi) funkcjonowały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, z przerwą na drugą wojnę światową a potem od jej zakończenia do 1948 roku. Nauka w gimnazjum w ostatnim etapie istnienia tego typu szkół trwała cztery lata, kończyło się ono tzw. „małą maturą”, po zdaniu której można było iść jeszcze do dwuletniego liceum. Te gimnazja nie mają oprócz nazwy nic wspólnego z gimnazjami, które powstały w 1999 roku i zakończą swoją działalność w 2022 roku. Na wspomnianej stronie internetowej szkoły z Kobiel Wielkich, w wykazie kierowników oraz dyrektorów nie ma nazwiska Słowiński. Być może pominięto to nazwisko, bo Słowiński kierował gimnazjum, a był to zaledwie krótki epizod w funkcjonowaniu takiej placówki oświatowej w Kobielach Wielkich, traktowanej zresztą jako oddzielny od podstawówki byt. Kolejne informacje o gimnazjum znalazłem w prasie z tamtego okresu. W „Głosie Radomszczańskim” z 12 sierpnia 1947 roku zapisano przy okazji jednego z artykułów, że funkcjonowało tam gimnazjum oraz liceum:

W 20 rocznicę zgonu Wielkiego pisarza Władysława Reymonta, w jego wsi rodzinnej Kobiele Wielkie, pow. radomszczańskiego, zostało w roku 1945 założone dla dzieci chłopskich koedukacyjne gimnazjum i liceum ogólnokształcące imienia wielkiego pisarza. W chwili obecnej szkoła liczy ponad 120 uczniów. Przy szkole zorganizowano internat.

Kilka miesięcy później, w dniu 21 listopada 1947 roku, również w „Głosie Radomszczańskim” ukazał się poniższy artykuł. O liceum nie ma tam już mowy. Może rzeczywiście istniało tam tylko gimnazjum, a liceum było tylko nazwą zwyczajową, która się utarła?

Póki co nie mam żadnych innych informacji na ten temat, ale może wizyta w tej szkole lub w archiwum w Piotrkowie Trybunalskim da nowe światło na sprawę. Za jakiś czas do tematu wrócę.

795 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj