Elżbieta Huggler (z d. Kalecińska)

Elżbieta Maria Huggler urodziła się w 1946 roku. W latach 1960-1964 uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku na profil łaciński.

Elżbieta Kalecińska w czasach liceum

Następnie wyjechała do Warszawy, aby tam studiować. Tam poznała i wyszła za mąż za wykształconego w Wielkiej Brytanii Kameruńczyka, absolwenta prawa, z którym wyjechała do jego ojczyzny. Miała z nim dwoje dzieci. Życie młodej Polki w Afryce stało się przykładem niemożności przekroczenia barier kulturowych i obyczajowych oraz ceny jaką może zapłacić nieświadoma tego biała kobieta. Po śmierci męża i kilku latach pobytu w Kamerunie udało jej się wyjechać z tego kraju. Przybyła do Szwajcarii, gdzie podjęła pracę naukową w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Pracowała tam aż do emerytury. Zajmowała się m.in. kwestią zwalczania epidemii wirusa ebola.

Elżbieta Huggler ze współpracownikami ze szpitala w Genewie, 2008 r. Autor zdjęcia: EvitaK. Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic i 1.0 Generic license

Efektem tej długoletniej pracy jest współautorstwo szeregu istotnych publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii, za które otrzymała wyróżnienia i nagrody. Po przejściu na emeryturę jest aktywnym uczestnikiem organizacji polonijnych w Szwajcarii oraz uczestniczy w misjach humanitarnych w ramach akcji Lekarze bez Granic. Na kanwie jej pamiętnika i zapisków, znana dziennikarka Wanda Konarzewska napisała i wydała w 2006 roku książkę pt. „Inna wśród innych”. Na okładce książki znalazł się cytat: „Była jedną z piękniejszych dziewcząt Warszawy lat sześćdziesiątych…”.

Okładka książki poświęconej Elżbiecie Huggler

2241 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj